תרומה

הלכות נדה-הקדמה שיעור 4 דם בתולים לעומת תליה במכה. הרב אריאל אלקובי שליט''א