צורת האותיות של סת"ם - ר' נפתלי בוצ'קו הי"ו


שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg