תרומה

איסור והיתר - סימן צח סע' א - הרב אריאל אלקובי שליט''א