תרומה

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קיא סעי' א-ז

שיעורים אחרונים