תרומה

כיצד עושים עירובי חצרות בערים מעורבות. ר' אורי סויסה.שיעורים אחרונים