תרומה

המצוות כסמלים רש"ר הירש [13] מצוות המשכן ג. הרב אריאל אלקובי.

שיעורים אחרונים