תרומה

הלכות ערובין סימן שפב סעיפים יב-סוף. הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים