הלכות ערובין סימן שסב סעיפים ח-סוף. הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg