תרומה

הלכות מציאה והשבת אבידה בשבת. ר' מתן ויצמן.שיעורים אחרונים