תרומה

האם ניתן לסמוך על היתר המכירה לכתחילה. ר' איתי דור חי.שיעורים אחרונים