תרומה

האם טעמי מצוות השמיטה רלוונטים גם בימינו? ר' דניאל קפאח.שיעורים אחרונים