תרומה

דרשות הר"ן הדרוש השישי (2). הרב אריאל אלקובי שליט''אשיעורים אחרונים