תרומה

גבולות הארץ לענין מצוות התלויות בארץ חלק ב. הרב אריאל אלקובי שליט''אשיעורים אחרונים