תרומה

במהות גדר מלאכה המתחילה מע"ש וממשיכה בשבת. ר' לידור אלישעשיעורים אחרונים