האם מותר מהתורה לפעול על פי ניחושים? ר' יעקב מלול.


שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg