תרומה

הלכות ערובין סימן שמה סעיפים יד-סוף. הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים