הלכות ערובין סימן שמה סעיפים ז-יג. הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg