הלכות נדה סימן קפט סעיפים יג-טז. הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg