הלכות נדה סימן קפט סעיפים ה-ו. הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg