בגדר מצוות לאו להנות נתנו. האם המצוות נתנו לישראל שיהנו מהם? ר' מתן ויצמן.


שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg