תרומה

דין המזיק את חבירו ביום פורים. האם פטור מלשלם לו? ר' תומר דדון.


שיעורים אחרונים