תרומה

איך להגיב לשאלה "אבל זה לא כתוב בשו"ע"? לימוד מדרש 37 יתרו. היחס בין דברי חכמים לדברי