הלכות נדה סימן קפד סעיפים יא-יב. וסימן קפה. הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg