תרומה

הלכות נדה. הקדמה שיעור 3- דיני תלייה בהרגשה ובכתמים. הרב אריאל אלקובי שליט''א