תרומה

הלכות דיני קדימה בברכות סימן ריא סעיפים ד-ז. הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים