הלכות דיני קדימה בברכות סימן ריא סעיפים א-ג. הרב אריאל אלקובי שליט"א.

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg