תרומה

הלכות עיקר וטפל סימן ריב סעיפים א-ב הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים