תרומה

האם עלינו לשבח היא באמת תפילת הדרך? ר' ברק בוחניק.