תרומה

הלכות שאר ברכות סימן רד סעיפים ז-יג. הרב אריאל אלקובי שליט"א.