הלכות ברכת פרות האילן סימן רב סעיפים יג-יח הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg