דין שינוי מקום בסעודה. סימן קעח סעיפים ד-ז הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg