דין שינוי מקום בסעודה. סימן קעח סעיפים א-ג הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg