הלכות בציעת הפת סימן קסח סעיפים טו-יז. הרב אריאל אלקובי שליט"א.

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg