תרומה

הלכות בציעת הפת סימן קסח סעיפים יג-יד הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים