תרומה

הלכות בציעת הפת סימן קסח סעיפים ח-יב. הרב אריאל אלקובי שליט"א.

שיעורים אחרונים