האם משה ידע מראש על חטא המרגלים? לימוד מדרשי חז"ל 14 שלח לך. הרב אריאל אלקובי שליט"א.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

שיעורים אחרונים
Please reload

צור קשר
יד שאול - yad.shaoul@gmail.com -  כוכב יעקב
מזכירות הכולל: 054-2670833