הלכות בציעת הפת סימן קסח סעיפים א-ה. הרב אריאל אלקובי שליט"א.

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg