קורס קירוב רחוקים 2-עולי רוסיה. הרב דוד קלוו שליט"א.


שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg
צור קשר
יד שאול - yad.shaoul@gmail.com -  כוכב יעקב
מזכירות הכולל: 054-2670833