תרומה

הלכות קריאת ספר תורה סימן קמג סעיפים ד-ה הרב אריאל אלקובי שליט"א.

שיעורים אחרונים