תרומה

שו"ת פוסקי מרוקו 6- הפרדת 'טיקט' מבגד בשבת.

שיעורים אחרונים