תרומה

הלכות תפילת נדבה סימן קז סעיפים א-ד הרב אריאל אלקובי שליט"א.

שיעורים אחרונים