תרומה

למה בצלאל נבחר לבנות את המשכן ולא משה? לימוד מדרשי חז"ל- כי תישא שיעור 9 הרב אריאל אלקובי שליט&