תרומה

למה פרשת משפטים מופיעה לאחר מתן תורה? לימוד מדרשי חז"ל- משפטים שיעור 6 הרב אריאל אלקובי שליט&#3

שיעורים אחרונים