תרומה

למה התורה האריכה כ"כ בכבודו של יתרו? לימוד מדרשי חז"ל- פרשת יתרו שיעור 5 הרב אריאל אלקובי

שיעורים אחרונים