הקדמה להלכות ברכות 1- ברכה שאינה צריכה דאוריתא או דרבנן?

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg