חופה וקידושין סימן סב סע' י-יג וסימן סג הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg