תרומה

חופה וקידושין - סימן כט סע' ח-י הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים