תרומה

חופה וקידושין - סימן כז סע' ח-י - סימן כט סע' א-ב הרב אריאל אלקובי שליט''א