תרומה

איסור והיתר סימן צד סע' א-ג חלק 1 הרב אריאל אלקובי שליט''א