תרומה

איסור והיתר סימן פז סע' א-ד הרב אריאל אלקובי שליט''א